Algemeen
Advies
Intermediair
Referenties
Contact
  Informatie
 
 
 
 


De MANDEMAKERS Groep B.V. , Waalwijk

De Mandemakers Groep B.V. (DMG) is een vooraanstaande organisatie welke zich bezighoudt met de Verkoop, Montage en Service van Keukens en Sanitair en heeft op dit moment
ca. 1600 medewerkers, verdeeld over 14 B.V.'s en 80 winkels.

Medio 4e kwartaal 2001 is een aanvang genomen met het zoeken naar een geintegreerd HRM- / Salarissysteem, alsmede Tijdmanagementsysteem inclusief Personeelsplanning / Dienstroosterplanning, Toegangscontrolesysteem als onderdeel van een Gebouwenbeheersysteem en Boordcomputersysteem inclusief planning ten behoeve van service en montage. 

In mei 2002 had DMG reeds zelf een eerste inventarisatie gemaakt en gespreksrondes gevoerd met een 9-tal leveranciers op het gebied van HRM / Salaris. 
Begin juni 2002 door deze opdrachtgever benaderd en uitgenodigd voor een (kennismakings-)gesprek. Vanaf dat moment bijgestaan met de opdracht een Wensen- en Eisenpakket op te stellen, waarbij alle facetten van de bovenvermelde disciplines aan de orde moesten komen. 

Allerlei zaken op het gebied van Personeelszaken (ziekmeldingen, verlofregistratie ) en Tijdregistratie / Aan- en Afwezigheidsregistratie werd middels diverse uiteenlopende methodieken en documenten vastgelegd, hetgeen zeer arbeidsintensief was met een grote foutenkans.

De potentiŽle leveranciers, vermeld op de opgemaakte shortlist, dienden binnen drie weken een zeer uitgebreide checklist te beantwoorden, alsmede een gedetailleerde financiŽle aanbieding te maken. De offertes en ingevulde checklisten werden door de projektgroep - bestaande uit Manager P&O, Hoofd Salaris-administratie en Extern Adviseur - beoordeeld op basis van opgestelde waarderings- en wegingsfactoren. 

Het resultaat was dat er twee leveranciers voor HRM- / Salaris- en twee leveranciers voor Tijdmanagement- / Personeelsplanning- systemen zijn uitgenodigd om e.e.a. toe te lichten tijdens de eind augustus 2002 gezamenlijk gehouden Demo- / Workshop-sessies. Per 1 januari 2003 diende primair het Salaris-systeem operationeel te zijn.

Augustus 2004

Terug naar het referentie overzicht