Algemeen
Advies
Intermediair
Referenties
Contact
  Informatie
 
 
 
 


Fresenius HemoCare B.V.

Bedrijf is producent van bloedzak- en autotransfusiesystemen alsmede vloeistoffen voor medische toepassingen en heeft ca. 950 medewerkers, incl. inleenkrachten.

Men had destijds een Toegangscontrole- alsmede Kantine afrekensysteem welke beide niet-Millennium-proof waren. Tijdregistratie / Aan- en Afwezigheidsregistratie en het verantwoorden van tijd (Projektenadministratie) werd middels diverse uiteenlopende methodieken vastgelegd.

In 2000 deze opdrachtgever bijgestaan teneinde een Intern Discussiestuk op te stellen waaraan een nieuw en uitgebreider systeem zou moeten voldoen. De gevolgde procedure was diverse leden van de projectgroep merendeels afzonderlijk te enquêteren en na elke enquêtedag (4x) werd e.e.a. geëvalueerd middels een besprekingsverslag.

In principe moest het toegangscontrolesysteem voor een groep van medewerkers direct tijdregistratie zijn (aanwezigheidsregistratie ) en de directe medewerkers (productie-eenheden) zouden zich nogmaals moeten aanmelden bij de diverse productievloeren, alwaar zij werkzaam waren.

Op deze wijze wilde men voor de directe medewerk(st)ers de 
zuivere / netto arbeidstijd nauwkeuriger bepalen. De Bedrijfspas zou derhalve meerdere functies moeten hebben.
Bij voorkeur zou het totale systeem een geïntegreerd systeem moeten zijn inclusief Personeelsinformatie- en Salarissysteem. Optioneel zouden deze 2 laatste systemen ook vervangen kunnen worden, mede gelet op de jaarlijkse kosten. Het salarissysteem draait in service.

Terug naar het referentie overzicht