Algemeen
Advies
Intermediair
Referenties
Contact
  Informatie
 
 
 


Gemeente Middelburg

In het kader van de nieuwbouw van het Stadskantoor heeft de gemeente Middelburg in 2003 al enige contacten gehad met
Rein M.J.Dahmen Adviseur/Intermediair. Hoewel er al sprake was van een (principe-) beslissing over een gebouwenbeheersysteem inclusief toegangscontrole, was nog geen besluit genomen over het al of niet doorgaan met tijdregistratie.

In 4e kwartaal 2003 viel het besluit dat tijdregistratie ook in de nieuwe situatie gewenst was. Ook werd vanuit het oogpunt van bedrijfshulpverlening duidelijk dat aanwezigheidsregistratie wenselijk was.

Hoewel de gemeente Middelburg weinig eisen stelde aan het tijdregistratiesysteem, wilde men wel zeker weten dat er onbewust geen aspecten over het hoofd gezien werden.Tevens wilde de gemeente weten of het reeds gekozen systeem voor gebouwenbeheer en toegangscontrole kon worden ingezet en/of uitgebreid voor tijd- en aanwezigheidsregistratie en of het aan alle technische eisen van de gemeente voldeed. Tot slot wilde men een antwoord op de vraag of dit systeem in vergelijking tot andere systemen niet veel duurder was.

Omdat binnen de gemeente Middelburg geen kennis in huis was om al deze vragen te beantwoorden, is in februari 2004 alsnog opdracht verstrekt aan Rein M.J.Dahmen Adviseur/Intermediair om enerzijds de denkwijze van de gemeente nog eens kritisch te toetsen en anderzijds als objectieve en kritische derde aanwezig te zijn bij een gesprek met de leverancier van het gebouwenbeheersysteem . Mede dankzij deze inbreng heeft de gemeente een weloverwogen keuze kunnen maken voor het uitbreiden van het reeds gekozen systeem.

Namens de werkgroep tijdregistratie Gemeente Middelburg
Jacco Asselbergs-de Vries
organisatieadviseur

Terug naar het referentie overzicht