Algemeen
Advies
Intermediair
Referenties
Contact
  Informatie
 
 
 
 


De MANDEMAKERS Groep B.V., Waalwijk

Na de eerste stappen in 2002 gezet te hebben is in April 2007, primair in het kader van het nieuwe Hoofdkantoor en de afdelingen Logistiek en Facilitair, een aanvang genomen met het zoeken naar een Arbeidstijdmanagement-systeem. Er was al een keuze gemaakt voor een Gebouwenbeheersysteem incl. Toegangscontrole (op basis van de MIFARE-techniek) en het systeem diende hierop aan te sluiten.

Het systeem diende ook, bij voorkeur volledig geÔntegreerd, te voldoen aan de mogelijkheid van Personeelsplanning / Dienstroosterplanning ten behoeve van de Verkoopfilialen / CommerciŽle afdelingen. Tevens een koppeling met een reeds operationeel zijnd boordcomputersysteem / blackboxsysteem (incl. planning) ten behoeve van het service- en montagewagenpark.

Er waren ook reeds gedachtengangen ontwikkeld resp. (principe-) beslissingen genomen m.b.t. (onbemande ) kassa’s voor het totale cateringgebeuren alsmede het contantloos afrekenen.

Om alle systemen met elkaar te kunnen interfacen, uit oogpunt van eenmalige invoer en beheer van de Personeelsgegevens (waarbij het per 2003 in bedrijf gestelde PI- & Salarissysteem leidend moeten zijn) werd er gaandeweg het traject ook gekeken naar een C(ard)M(anagement)S(ysteem) incl. opwaarderen.

Allerlei zaken op het gebied van Personeelszaken (Ziekmeldingen, Verlofregistratie) en Tijdregistratie incl. Planning werden middels diverse uiteenlopende documenten vastgelegd, hetgeen zeer arbeidsintensief was met een grote foutenkans.

De 7 potentiŽle leveranciers voor een Arbeidstijdmanagement-systeem dienden binnen 3 weken een zeer uitgebreide checklist te beantwoorden, alsmede een gedetailleerde financiŽle aanbieding te maken. De offertes en ingevulde checklisten zijn door de Projektgroep - bestaande uit de Direkteur Logistiek (en verantwoordelijk voor de nieuwbouw), Manager ICT, Manager P&O, Hoofd Salarisadministratie, Technisch commercieel medewerker van het Installatiebedrijf en Rein Dahmen Advies - beoordeeld op basis van opgestelde waarderings- en wegingsfactoren. Uiteindelijk zijn 2 leveranciers uitgenodigd e.e.a. toe te lichten tijdens eind Augustus 2007 gehouden Workshop-sessies bij de betreffende leverancier, waarbij opgestelde cases moesten worden gedemonstreerd.

Medio November 2007 is er een aanvang genomen met de implementatie van het Arbeidstijdmanagement-systeem welk in de loop van Januari 2008 operationeel diende te zijn voor primair het Logistiek Centrum + Transport. In de loop van 2008 (en 2009) zal het systeem uitgerold gaan worden naar de andere afdelingen binnen de verschillende divisies van de DMG-Groep met een totaal van ca. 2500 medewerkers.

Medio Mei 2008 is er een beslissing genomen ook het CMS-systeem te gaan aanschaffen, welk “op korte termijn” operationeel zal moeten zijn

Juni 2008

Terug naar het referentie overzicht