Algemeen
Advies
Intermediair
Referenties
Contact
  Informatie
 
 
 


Provincie Groningen

De Provincie Groningen roostert een vaste groep medewerkers in. Van oudsher betreft dat voornamelijk brug- en sluiswachters. In toenemende mate wordt het inzichtelijk maken van in te plannen diensten en gerealiseerde diensten belangrijker. Daarbij is ook reeds breder gekeken dan alleen het bedienend personeel.

Dit, in combinatie met een verouderd roostersysteem, was voor de Provincie Groningen aanleiding om op zoek te gaan naar een nieuw Tijdmanagementsysteem en een optimaler werkend rooster- en tijdschrijfproces. Omdat de kennis van deze materie voor de organisatie slechts gedeeltelijk aanwezig was werd besloten een externe adviseur in te schakelen. Rein Dahmen Advies is hiervoor in April 2011 benaderd.

De begrippen, die met roosteren en tijdverantwoording te maken hebben, zijn legio en leiden vaak tot spraakverwarring.
Rein Dahmen heeft de Provincie Groningen geholpen met het helder krijgen van begrippen en processen en daarmee de betrokken projectgroepleden op één lijn weten te krijgen. Tevens heeft hij zeer kritisch meegedacht in de benodigde functionaliteiten in een nieuw Tijdmanagementsysteem alsmede bij het opstellen van een offerteaanvraag voor een openbare aanbestedingsprocedure.

Met de inzet van alsmede het correct nakomen van de gemaakte afspraken door Rein Dahmen Advies is een goed product tot stand gekomen waarin de wensen en eisen van de Provincie accuraat en adequaat zijn verwoord.

Jurjen van der Noord
Projectleider “Roosteren en Tijdschrijven 2.0” (Fase 1)

Januari 2012


Terug naar het referentie overzicht