Algemeen
Advies
Intermediair
Referenties
Contact
  Informatie
 
 
 


Provincie Limburg

Binnen de Provincie Limburg was er al enige tijd behoefte aan een transparante informatievoorziening ter ondersteuning van de planning en verantwoording van inzet van capaciteit. Dit om de beschikbare capaciteit beter te kunnen toewijzen en sturen, maar ook om achteraf de ingezette capaciteit te kunnen verantwoorden.

Hiervoor is een project gestart met de opdracht om een generieke informatievoorziening te implementeren voor de totale cyclus van inzetplanning en -verantwoording, die aan de individuele clusters aangeboden kon worden.

Om bovenstaande opdracht goed te kunnen vervullen is Rein Dahmen Advies ingehuurd als onafhankelijk adviseur en marktkenner met als doel:

• adviseren bij het formuleren van de vraag richting de markt
• het mede opstellen van een programma van eisen (en wensen) en het beoordelen van de ontvangen offertes.

Het was voor ons van groot belang dat de ontbrekende kennis van de markt rondom planning- en verantwoordingsystemen door Rein Dahmen Advies ingebracht werd binnen het project. Mede dankzij deze input zijn we tot een keuze gekomen die geleid heeft tot een implementatie en uitrol binnen de provinciale organisatie.

Harald van Hooren
Projectleider “Inzetplanning en Urenverantwoording”

Maart - Augustus 2015


Terug naar het referentie overzicht